General forsamling 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gårdlauget Skydebanegade Øst-Karreén

Gårdlauget Skydebanegade Øst-Karreén indkalder hermed jf. foreningens vedtægt § 14 til ordinær generalforsamling


Onsdag den 26. maj 2021 kl. 18.00 i Skydebanens Fælleslokaler, Skydebanegade 1 (på hjørnets af Istedgade og Skydebanegade)


Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år
 3. Fremlæggelse til godkendelse af årsregnskab med revisionspåtegning
 4. Forelæggelse til godkendelse af budget for næste regnskabsår
 5. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer
  1. Forslag fra bestyrelsen:
   1. Forhøjelse af gårdlaugsbidraget for 2022 til kr. 570.000
   2. Tilføjelser til Ordensregler
   3. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
 6. På valg i år er:
  1. Bestyrelsesmedlem Merete Breilev (AB Istedgade 49-51 B)
  2. Bestyrelsesmedlem Lars Helsinghof (AB Skydebanen)
  3. Bestyrelsesmedlem Cicéla Falk (AB Absalons Boulevard)
  4. 2. suppleant Jacob With (AB Skydebanen)
  5. 1 suppleant
  6. evt. 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
 7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
 8. Eventuelt


Begæring om at få et forslag eller emne behandlet på den ordinære generalforsamling må skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen og udsendes af bestyrelsen til
medlemmerne senest 8 dage før denne.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.