Rod i skraldeskuret

Hej Alle,

Jeg vil henstille til, at man altid sørger for, at låg på containere altid er lukket ordentligt, når man går ned med skrald.

Placerer venligst storskrald i skraldeskuret i sydenden således, at det ikke generer andre, og det er så let som muligt for skraldemændene at fjerne det igen. Hvis der ikke er rimelig orden i skraldeskuret, er Judith nødt til at bruge tid på at rydde op i det. Den tid hun bruger på dette, kan ikke bruges på at vedligeholde og forbedre gården.

Derudover vil jeg også henstille til, at man altid sørger for at porte og døre lukkes ordenligt, og at man ikke lukker ukendte ind. Det sker desværre, at udefra kommende roder i vores skraldeskur.

Ny hjemmeside – hvorfor nu det ?

Hej Alle.

Vi har fået en ny hjemmeside. Det har skabt undren, da vi ikke har kommunikeret det ud, før vi nedlagde den gamle. Der har i et stykke tid ikke været adgang til alle de dokumenter, der lå på den gamle side. Der mangler stadig en del, men de er på vej. Hvis man mangler noget akut, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen her.

Hvorfor overhovedet bruge tid på en ny side ?

Den gamle side har fungeret fint. Det var dog åbenlyst fra starten, at den ikke ville kunne underbygge den fremadrettede strategi. Vi vil som bestyrelse arbejde for åbenhed og gennemskuelighed. Derfor skal alt det vi arbejder med frem i lyset. Det er tidskrævende hele tiden, at skulle opdatere en hjemmeside ved siden af alt det andet arbejde. Derfor er det tanken at hjemmesiden, også bliver vores arbejdsplads. Derved vil den hele tiden være opdateret.

Jeg håber, at i vil tage godt imod den nye side, og bære over med at det tager tid før det er helt på plads.

P.B.V.