Vedligehold af porte

Der hører fire porte til gården. Tre ud mod skydebanegade og en ud mod absalonsgade.

Beboere i alle ejendomme benytter disse porte, men det er enkelte ejendomme der står for vedligehold af disse.

Vi vil derfor i bestyrelsen kigge på en mere fair fordeling af udgifterne.