Skade på Istedgade 49-51 fra træ i gård

Rødder fra et træ i gården har beskadiget murværket i kælderen i istedgade 49-51.

Opdateret 21/2-2016

Forsikringssagen er anmeldt. Både gårdlauget og Istedgade 49-51 har samme forsikringsselskab, så måske er dette et godt tegn. Vi afventer svar fra Assurance partner om hvem der skal dække og om forsikringen overhovedet dækker denne form for skade.

 

Opdateret 17/5-2016

Svar fra forsikringsselskab:

I og med, at Istedgade 47-51 er medlem af gårdlauget, er det desværre udelukket, at gårdlauget kan gøres erstatningsansvarlig for skaden på Istedgade 47-51’s ejendom.

Foreningen Istedgade 47-51 bør derfor tage en drøftelse med deres bygningsforsikringsselskab, gående ud på, om de eventuelt vil dække skaden på ejendommen.

Det fremgår af policen, at der for ansvarsforsikringen gælder, at policen ikke dækker indbyrdes ansvar mellem omkringliggende ejendomme (medstiftere af gårdlauget) og gårdlauget. Omkringliggende adresser omfatter bl.a. Istedgade 47-51 og 55. Jeg skal henvise til supplerende oplysninger i policen, hvor forsikringssted/omkringliggende adresser er oplyst.

Vi kan i gårdlauget derfor på nuværende tidspunkt ikke gøre yderligere.