Københavns Kommunes Træpolitik

Københavns Kommunes træpolitik indeholder politiske principper for håndtering af træer i København. Københavns Kommunes træpolitik indeholder fem overordnede politiske principper for håndtering af træer i København. Træpolitikken omfatter alle arealer i København og har samlet til formål at sikre en opprioritering af byens eksisterende og nye træer uden at hindre en udvikling af byen.

Se mere her