Aktivitetsplan for gartnerteamet

Vinter

 • Beskæring af eg, hassel og pil.
 • Plante nye træer og buske.
 • Etablere vinter bunddække til skrøbelige planter.
 • Snerydning
 • Ekstra renhold efter jul og nytår
 • Efterse dæksler og riste

Forår

 • Lugning af bede og hække.
 • Fjerne ukrudt i belægningen.
 • Gødning af græs, køkkenhave og roser
 • Tilså køkkenhaven og forspire planter
 • Beskæring af frugt- og blomstrende buske
 • Slå græs
 • Efterse vandhaner, belægning, porte, låger osv.
 • Rense tagrender
 • Udskifte sand i sandkasserne

Sommer

 • Slå græs
 • Klippe hække
 • Luge ukrudt
 • Udplante blomster
 • Efterse belægning
 • Cykeloprydning
 • Efterse og rengøre lamper
 • Rense belægning for alger

Efterår

 • Slå græs
 • Plante nye buske, hække og træer
 • Lægge løg
 • Efterse belægning, porte, låger osv.
 • Rense tagrender
 • Service på udstyr

Løbende

 • Gangarealer og skure opryddes og renholdes løbende, ligesom skraldespande tømmes.
 • Skure og andet inventar males og gårdens pileflet efterses.