Ordensregler

 • Larm og musik er ikke tilladt
 • Alle porte skal holdes aflåste
 • Ryd op efter dig selv, dine børn og dine dyr
 • Der må ikke klatres på tagene eller i træerne
 • Lad blomsterne stå, så vi alle kan nyde dem og pas på træer og planter
 • Du må gerne spise bær, frugter og afgrøder, men husk at der skal være til alle
 • Cykler skal parkeres i cykelskure eller cykelstativer, så beboere og renovationsfolk kan komme til. Hver beboer må have en cykel i gården
 • Husdyr skal holdes i snor og under opsyn
 • Det er ikke tilladt at fodre fugle, rotter og andre dyr
 • Dyrehold er kun tilladt med bestyrelsens skriftlige tilladelse og skal følge vejledningerne fra Dyrenes Beskyttelse. Buret skal være mærket med ejerens navn og telefon nr. Bestyrelsen kan til enhver tid trække tilladelsen tilbage
 • Brug gerne byttehjørnet i den sydlige ende og hjælp med at holde orden. Børn kun i selskab med voksne. Der må ikke stilles tøj i byttehjørnet
 • Gør som din nabo – tænk på miljøet. Sæt dig ind i din forenings anvisninger for affald
 • Byggematerialer skal afleveres på genbrugspladsen
 • Det er forbudt at affyre fyrværkeri

Vedtaget på generalforsamlingen den 26. maj 2021