Vedligehold af porte

Der hører fire porte til gården. Tre ud mod skydebanegade og en ud mod absalonsgade. Beboere i alle ejendomme benytter disse porte, men det er enkelte ejendomme der står for vedligehold af disse. Vi vil derfor i bestyrelsen kigge på en mere fair fordeling af udgifterne.

Renovering af trætrappe

Trappen i midten af gården er blevet renoveret i den ene ende. Dette er desværre ikke gjort med tilfredsstillende resultat. Opdatering 21/2-2016 Indtil sagen er lukket med tidligere  leverandør kan vi ikke forbedre trappen.